Wiara przeżywana
[The faith lived]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Radom