Współczesne ujęcia edukacji religijnej
[Modern perspectives on religious education]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Częstochowa
Nazwa jednostki: Stowarzyszenie Katechetyków Polskich