Wiara przeżywana
[The faith lived]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja dla katechetów
Miejsce: Radom