Formacja katechetów na współczesne czasy
[The formation of religion teachers adapted to modern times]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sympozjum dla katechetów
Miejsce: Radom