„Rok wiary inspiracją refleksji katechetycznej”. Sympozjum oraz Zebranie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
["The Year of Faith as an inspiration for catechetical reflection". Symposium and Meeting of the Association of Polish Professors in Religious Education]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Częstochowa