„Miejsca katechezy”. XXVI Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne
["Places for catechesis". The 26th National Catechetical Symposium]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin