„Środki audiowizualne w katechezie”. XXV Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne
["Audio-visual means in catechesis". The 25th National Catechetical Symposium]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin