Aktualne wyzwania katechezy w Polsce w kontekście przemian społecznych
[Current challenges of catechesis in Poland in light of the social changes]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sympozjum dla katechetów
Miejsce: Katowice