Tożsamość katechety w posłudze ewangelizacyjnej Kościoła
[The identity of the religious education teacher in the evangelizing ministry of the Church]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Sympozjum dla katechetów
Miejsce: Gródek