„Katecheta”. Półwiecze czasopisma. Dokumentacja zawartości za lata 1957-2007. Studia i materiały nr 116
["The religious education teacher". The 50th anniversary of the journal. Content documentation for the years 1957-2007]

Recenzja książki naukowej