„Świadek Chrystusa w rodzinie”. Podręcznik do religii dla klasy III liceum i IV technikum
["Christ's witness in the family". A religion textbook for Year 3 general secondary school and Year 4 technical secondary school students]

Podręcznik szkolny

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2014