„Świadek Chrystusa w Kościele”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii – Klasa I liceum i technikum
["Christ's witness in the Church". A guidebook on the curriculum-based teaching of religion. Year 1 general secondary school and technical secondary school]

Podręcznik szkolny

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2012