„Umiłowani w Jezusie Chrystusie”. Przewodnik programowo-dydaktyczny nauczania religii. Klasa V szkoły podstawowej
["Beloved in Jesus Christ". A guidebook on the curriculum-based teaching of religion. Year 5 primary school]

Podręcznik szkolny

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2005