Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Katecheza parafialna i szkolna w zbawczym dziele człowieka"
[International Scientific Conference "Parish and school catechesis in the salvific work of man"]

Udział w konferencji międzynarodowej

Miejsce: Preszów, Kraków