„W poszukiwaniu wiary i wolności”. Poradnik metodyczny do nauczania religii dla klasy I liceum i technikum
["In search of faith and freedom." Methodological guide for teaching religion for the 1st grade of high school and technical school]

Podręcznik szkolny

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2020