„Bóg poszukuje człowieka”. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej
["God is looking for man." A textbook on religion for the 5th grade of primary school]

Podręcznik szkolny

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2020