Eucharystia – „wielka tajemnica wiary”
[The Eucharist – a "great mystery of faith"]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Formacji Katechetów (ISSN: 1642-090X)
Rok wydania: 2020
Tom: 20
Numer czasopisma: 1(77)
Strony od-do: 19-29
Streszczenie: Wiara i liturgia stanowią „dwa uzupełniające się aspekty życia kościelnego” (SC 6). Z tego względu Eucharystia, której celebrowanie jest główną czynnością liturgiczną Kościoła, stanowi „źródło i zarazem szczyt całego życia chrześcijańskiego”. To w ofierze Mszy Świętej objawia się tajemnica Eucharystii, gdyż jest ona pamiątką, celebracją i aktualizacją Misterium Chrystusa, w której uobecnia się On sam. W czasie jej sprawowania dochodzi do przeistoczenia chleba i wina w prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew Jezusa Chrystusa. Dzięki temu Eucharystia staje się największym i najcenniejszym darem, jaki nasz Zbawiciel zostawił przed swoją śmiercią. Darem, który stanowi szczyt wszelkich dóbr i kres wszelkich pragnień człowieka; darem, w którym znajduje się „całe dobro duchowe Kościoła” (EdE 1; PO 5). Kościół nie istnieje bez Eucharystii, a tę celebruje tylko Kościół. To w czasie sprawowania Mszy Świętej Bóg uświęca całą ludzkość i cały świat, jednocząc się z nimi oraz obdarzając ich swoimi łaskami. Dzięki Eucharystii wierny dostępuje nie tylko doskonałej komunii z Bogiem Trójjedynym, ale jednoczy się także z bliźnimi, budując i wzmacniając w ten sposób wspólnotę Kościoła.
Słowa kluczowe: Eucharystia, ofiara, program duszpastersko-katechetyczny, „Eucharystia daje życie”, „Wielka tajemnica wiary”, dobro duchowe, Kościół, wspólnota, komunia, obecność, Ciało, Krew, chleb, wino, postacie eucharystyczne, tajemnica
Dostęp WWW: http://www.katecheza.radom.pl/images/stories/ZFK77/eucharystia-wielka-tajemnica-wiary.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisław Łabendowicz",
title = "Eucharystia – „wielka tajemnica wiary”",
journal = "Zeszyty Formacji Katechetów",
year = "2020",
number = "1(77)",
pages = "19-29"
}

Cytowanie w formacie APA:
Łabendowicz, S. (2020). Eucharystia – „wielka tajemnica wiary”. Zeszyty Formacji Katechetów, 1(77), 19-29.