Eucharystia daje życie
[The Eucharist gives life]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Formacji Katechetów (ISSN: 1642-090X)
Rok wydania: 2019
Tom: 19
Numer czasopisma: 4 (76)
Strony od-do: 41-49
Streszczenie: Nowy, trzyletni program duszpastersko-katechetyczny Kościoła katolickiego w Polsce, zatytułowany: Eucharystia – Źródło, Szczyt i Misja Kościoła, obowiązywał będzie w latach 2019-2022. Podstawowym założeniem programu jest umacnianie u wiernych świadomości, iż Eucharystia jest sakramentalnym spotkaniem ze Zmartwychwstałym Chrystusem, który daje nam swoje Ciało i swoją Krew jako pokarm, zarówno na życie doczesne, jak i na życie wieczne. Należy dążyć do tego, aby dla każdego wierzącego Eucharystia stała się szczytem i źródłem jego chrześcijańskiego życia oraz znajdowała się w centrum całej aktywności liturgicznej.
Słowa kluczowe: Kościół, Eucharystia, celebracja, liturgia, życie chrześcijańskie
Dostęp WWW: http://www.katecheza.radom.pl/images/stories/ZFK76/eucharystia-daje-zycie.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Stanisław Łabendowicz",
title = "Eucharystia daje życie",
journal = "Zeszyty Formacji Katechetów",
year = "2019",
number = "4 (76)",
pages = "41-49"
}

Cytowanie w formacie APA:
Łabendowicz, S. (2019). Eucharystia daje życie. Zeszyty Formacji Katechetów, 4 (76), 41-49.