Przesłanie Matki Bożej Fatimskiej – Rok Świętego Brata Alberta
[Message from Our Lady of Fatima - Saint Brother Albert's year]

Organizacja konferencji

Miejsce: Radom