XXXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, pt. „Katecheza specjalna – dobre praktyki”
[XXXVIII National Catechetical Symposium, Fri. "Special Catechesis - Good Practices"]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin