Duch Boży w was mieszka
[God's Spirit lives in you]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Konferencje dla katechetów
Miejsce: Radom