XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne, pt. „Katecheza w parafii” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
[XXXVII Symposium Catechesis, Fri. "Catechesis in the parish" at the Catholic University of Lublin]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin