• Dziekan (od 2016-09-01)
  • Dziekan (od 2012-09-01 do 2016-08-31)
  • Kurator Katedry (od 2011-10-01 do 2012-01-31)
  • Kierownik Katedry (od 2008-10-01)
  • Dyrektor Instytutu (od 2008-09-01 do 2012-08-31)