mgr Stanisław Czajkowski
Kustosz - Biblioteka Filologii Romańskiej i Hispanistyki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: stanislaw.czajkowski_anti_spam@kul.pl