prof. dr hab. Sławomir Partycki
Profesor - Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: slawomir.partycki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1053-2468