Stopnie naukowe:
1999 - magister geografii, Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
2010 - doktorat historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

 

Specjalizacja naukowa
– Historia najnowsza
– Historia Kościoła w XIX-XX w.- Historia kobiet
– Dzieje oświaty

 

Pobyty naukowe, staże

1.Włochy, Rzym, Papieski Instytut Studiów Kościelnych,
styczeń 2017,
2. Włochy, Rzym, Papieski Instytut Studiów Kościelnych,
lipiec 2017,
3. Austria, Wiedeń, Allgemeines Verwaltungsarchiv - kwerenda naukowa, sierpień 2017.
4. Ukraina, Lwów - wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, maj 2017.

 

Granty, projekty naukowe

1. Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w., MNiSW, NPRH Nr 0273/NPRH/H11/84/2017,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017-2022]

 

2. Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska) ok. 1340-2013
2013/09/B/HS3/04241, NCN, 2014-2017, KUL, wykonawca

 

3. (Archi)diecezja lubelska 1805-2005.
1 H01G 064 27, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji: 2004-2006
KUL, wykonawca

 

4. Zakony męskie i żeńskie w Polsce średniowiecznej i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (X-XVIII wiek)
N 108 038 32/1766, MNiSW, 2007-2010, KUL, wykonawca

 

5. Atlas Historii Społeczno-Religijnej Europy Środkowo-Wschodniej, tom IV vol 2
1 H01 G 052 16, KBN, 1999-2001, KUL, wykonawca.

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2021 20:42