2020


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


20192018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Mapa w obcej publikacji nierecenzowanej
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejWykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW20162015Rozdział w książce

2014
2013


Hasło encyklopedyczne2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Mapa w obcej publikacji recenzowanej


2010Hasło encyklopedyczne