Ryszard Szyszka

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku

 

Katedra Biologii Molekularnej

Instytut Biotechnologii

 

przyjmuje w budynku przy ul. Konstantynów 1 H

 pokój 606 (I piętro)

 

wtorek 10.00 - 11.00

piątek 10.00 - 11.00

 

e-mail: szyszkar@kul.pl
  telefon: 81 454 54 50

 

 

 

Urodzony 2 lutego 1953 roku w Szczecinie – profesor zwyczajny nauk biologicznych, specjalista w zakresie biochemii i biologii molekularnej.

Absolwent Technikum Chemicznego nr 1 w Lublinie. Ukończył studia chemiczne na Wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie (1980). Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1985 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS na podstawie rozprawy „Molekularne formy kinaz kazeinowych u Saccharomyces cerevisiae”, której promotorem był prof. dr hab. Eugeniusz Gąsior, habilitację z nauk przyrodniczych (biochemia, biologia molekularna) uzyskał na tymże wydziale na podstawie rozprawy “Fosforylacja wybranych elementów aparatu translacyjnego organizmów eukariotycznych” w roku 1997 (recenzenci: prof. W ostrowski – UJ, prof. G. Muszyńska – IBB PAN, prof. M. Szymona – AM Lublin). Postanowieniem Prezydenta RP w 2007 r. uzyskał tytuł profesora nauk przyrodniczych.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1974 w Zakładzie Biologii Molekularnej UMCS, z którym był związany był do roku 1997. Tu przeszedł większość etapów kariery zawodowej (technik chemik: 1974-1980; specjalista: 1981-1991; adiunkt 1991-1997). Od roku 1998 związany z KUL, gdzie był założycielem Katedry Biologii Molekularnej, której został kierownikiem. W latach 2000-2008 Był dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska (2000-2008), a następnie Instytutu Biotechnologii (2009-2013). W dniu 22 października 2007 r. uzyskał tytuł profesora i od roku 2009 jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Od roku 2013 jest dziekanem nowego na KUL Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku. Od początku głównym obiektem jego zainteresowań była tematyka związana z odwracalną fosforylacją białek a przede wszystkim badania związane z kinazami białkowymi, regulacją ich aktywności i ich udziale w regulacji komórkowych szlaków sygnałowych. W zakresie tej tematyki opublikował ponad 160 prac naukowo-badawczych. Był promotorem 10 prac doktorskich, ponad 120 magisterskich i ok. 100 licencjackich.

Był stypendystą m. in. Fundacji Claytona (1986-1988, Uniwersytet Teksaski w Austin w grupie prof. Boyda Hardesty’ego gdzie prowadził badania nad regulacją procesu syntezy białka w retikulocytach królika.), w Instytucie Chemii Bioorganicznej Shemyakina w Moskwie (1989); FEBS i NATO (Centrum Biologii Molekularnej „Severo Ochoa” w Canto Blanco k. Madrytu, stydia dotyczące kinaz białkowych oraz regulacją syntezy białka poprzez odwracalną fosforylację białek rybosomowych w laboratorium Prof. J. P.G. Ballesty). W roku 1994 był wizytującym profesorem w tymże laboratorium i prowadził badania dotyczące kinaz białkowych. Odbył wizytę studyjną na Wydziale Farmacji Uniwersytetu CEU San Pablo w Madrycie.

Prowadził zajecia dla studentów i doktorantów w ramach programu Erasmus na: Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Francisco de Vitoria w Madrycie – 2008-2011; Wydziale Farmacji Uniwersytetu San Pablo-CEU w Madrycie – 2008-2011; w Centrum Biologii Molekularnej „Severo Ochoa” Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie – 2009 i Wydziale Biologii Uniwersytetu w Atenach (National and Kapodistrian University of Athens; Department of Genetics and Biotechnology) – 2008-2012.

 

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016 10:42