Ryszard Szyszka
prof. dr hab. Ryszard Szyszka
profesor - Katedra Biologii Molekularnej
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: ryszard.szyszka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3546-684X