Doświadczenie zawodowe

 

  • 1.10.2010 - profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Biografistyki Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  • 1.10.2009 - 30.09.2010 – adiunkt z habilitacją w Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej, Pracownia Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki WNS KUL.
  • 1.10.2005 – 31.07.2009 – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  • 1.03.1995 – 30.09.2005 – redaktor czasopisma naukowego „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na stanowiskach: redaktora, asystenta i adiunkta.
  • 1.10.1993 – 30.09.1994 – bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Zainteresowania

 

  • biografistyka pedagogiczna, „oral history”, „life history”, historia wychowania, etnopedagogika, pedagogika katolicka, pedagogika religii, historia, archiwistyka, bibliotekoznawstwo
  • teologia, geografia, archeologia, astronomia, ochrona środowiska
  • film, teatr, muzyka (szczególnie barokowa), architektura i sztuka, turystyka

 

Kontakt

 

skrzyniarz@kul.pl

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2019 00:25