Education (Baza NAUKI POLSKIEJ)

 

Stopnie naukowe

 • 1998 – 2003 studia magisterskie
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Wydział Filozofii
  • stopień zawodowy: magister filozofii (4 VI 2003)
  • specjalność: logika
  • studia zakończone z tytułem magistra z wynikiem: bardzo dobry z wyróżnieniem
 • 2004 – 2007 studia doktoranckie
  • International Graduate School in Information and Communication Technologies, DIT, Uniwersytet Trydencki
  • 19 XII 2007 stopień naukowy: Dottore di Ricerca in Informatica e Telecomunicazioni
  • Tutor: Prof. Nicola Guarino (Włochy)
  • Advisor: Dr Laure Vieu (Francja);
  • Rozprawa doktorska zatytułowana: Formal Ontology of Action: A Unifying Approach
  • Recenzenci:
   • Prof. Achille Varzi (Columbia University, New York),
   • Prof. Antony’ego Galtona (School of Engineering and Computer Science, University of Exeter),
   • Prof. Paweł Garbacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
   • Beth Huffer (Microsoft Research Redmond, USA)
   • Dr Laure Vieu (IRIT, Université Paul Sabatier, Francja).

 

Grants and Awards

 1. Grant 2011/01/D/HS1/04445 Narodowego Centrum Naukina projekt: 
  • „Krytyczna analiza logik deontycznych działań, ich porównanie i studium wartości poznawczej i praktycznej oraz konstruowanie w oparciu o istniejące systemy formalnej teorii norm i działań ” (2012-2015)
 2. Stypendium naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014)
 3. European-Japanese Ontology Interaction (EuJont) PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS International Research Staff Exchange Scheme Call: FP7-PEOPLE-2009-IRSES (2010-2012)
 4. Grant MNiSW nr N N101 150037 na projekt:
  • Ontologie poza granicami filozofii. Badania metaontologiczne u podstaw informatyki (2009-2011)
 5. Stypendium naukowe od Uniwersytetu w Trydencie na projekt:
  • Ontologia formale dell’azione (Formalna ontologia działań) (Listopad – Grudzień 2007)
 6. Stypendium od Autonomicznej Prowincji Trydent z funduszu Fondo provinciale per i progetti di ricerca na badania naukowe w projekcie MOSTRO; LOA (ISTC-CNR) (Listopad 2004 – Październik 2007)
 7. Nagroda za najlepszy artykuł  konferencji: International Conference on Formal Ontology in Information Systems (FOIS 2006) zatytułowany: Towards an ontology of agency and action: From STIT to OntoSTIT+
 8. Grant ICT KUL — 12 dniowa wizyta studyjna w LOA (ISTC-CNR) (Wrzesień 2010)
 9. Stypendium konferencyjne (Towarzystwo Naukowe Warszawskie) (2010)

 

Ostatnia aktualizacja: 20.07.2012 12:12