2020

Prace magisterskie
  • Prezentacja ontologii OWL w przeglądarce internetowej na podstawie projektu fibo-weasel
  • Zastosowanie uczenia głębokiego do klasyfikacji definicji

2018

Prace licencjackie
  • Inżynieryjna ontologia praw naukowych i jej wykorzystanie do generowania problemów badawczych w dziedzinie produkcji i konsumpcji wołowiny
  • Próba zrozumienia związku pomiędzy odpowiedziami bezpośrednimi udzielanymi przez wyszukiwarkę firmy Google a opisem treści stron WWW za pomocą znaczników słownika Schema.org
  • Analiza wartości poznawczej inżynieryjnej ontologii formalnej "Ontobella".
  • Inżynieryjna ontologia ćwiczeń fizycznych i ich wpływu na rozwój mięśni szkieletowych
  • Stworzenie ontologicznej reprezentacji dziedziny motoryzacji zgodnie z metodologią budowy słownika Schema.org