Robert Szwed, Ph.D. 

 

Doktor habilitowany,

wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytucie Socjologii KUL. Kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.

 

Stypendysta Fulbrighta (Indiana University Bloomington, USA), Tow. Przyjaciół KUL (London School of Economics, Anglia), Erasmus (Cardiff School of Journalism, Media&Cultural Studies).

 

 

Autor i redaktor książek z zakresu opinii publicznej (Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, 2011), tożsamości (Tożsamość i obcość kulturowa, 2003, Dylematy tożsamości zbiorowych, 2007, Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity, 2007),  metodologii (Metody statystyczne w naukach społecznych, 2008), komunikacji społecznej (Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne, 2003) oraz licznych artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych

 

 e-mail: szwed@kul.lublin.pl
tel. (+4881)445 3348

 

    Autor i współautor grantów finansowanych z funduszy Komitetu Badań Naukowych/Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik: Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym 1 H02E 027 30, 2007-2009, współrealizacja: Kapitał ludzki Euroregionu Bug PBZ-059-01, 1995-1997).

   Jego zainteresowania naukowe skupiają się obecnie wokół opinii publicznej i komunikacji politycznej.

http://kul.academia.edu/RobertSzwed

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2014 21:41