Nazwa Instytutu: Instytut Biotechnologii
Nazwa Katedry: Biologii Molekularnej 
Adres: ul. Konstantynów 1 H; 20-708 Lublin
tel.
e-mail: robertswider@kul.pl 

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2018 11:33