dr Robert Mroczka
Asystent - Laboratorium Optyki Rentgenowskiej
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: robert.mroczka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9633-9188