Z wykształcenia jestem filozofem. Od 2000 r. jestem pracownikiem redakcji "Zeszytów Naukowych KUL", w której zajmuję się m.in. opracowaniem redakcyjnym i komputerowym czasopisma. Współpracuję także z Wydawnictwem KUL w zakresie składu i łamania tekstów i materiału ilustracyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 25.09.2008 09:50