dr Rafał Magdziak
Zastępca kierownika Działu Teleinformatycznego ds. wdrożenia systemów informatycznych - Dział Teleinformatyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: rafal.magdziak_usun_to@kul.pl