Rafał Kuzioła

2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyUdział w przygotowaniu raportu samooceny (dla PKA, UKA, itp.)


20182017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejUdział w konferencji krajowej2014


Udział w festiwalu nauki2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

2012


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji międzynarodowej

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


Udział w festiwalu nauki


Tworzenie programu studiów2011