2016
Recenzja artykułu naukowego

2015


Organizacja konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


2014Organizacja konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


2013


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2012
Wygłoszenie referatu na konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji
2011


2010


2009Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej

2008Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2007


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


20042003Redakcja naczelna publikacji naukowej