KONSULTACJE / CONSULTATIONS


 Wtorek / Tuesday 12:30 - 14:00
 Pokój / room WMP-220

PROGRAMOWANIE MULTIMEDIALNE

Materiały do wykładu:

 Wykład 1 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 2 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 3 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 4 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 5 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 6 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 7-8 | slajdy (pdf) | materiały (zip)
 Wykład 8-9 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 10 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 11 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 12-13 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 14 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)

 Pytania zaliczeniowe (pdf)

Materiały do ćwiczeń:

 
 
 Ćwiczenia 3 | zadania (zip)
 Ćwiczenia 4 | zadania (zip)
 Ćwiczenia 5 | zadania (zip)
 Ćwiczenia 6 | zadanie (zip)
 Ćwiczenia 7 | zadanie (zip)
 Ćwiczenia 9 | zadania (zip)
 Ćwiczenia 10 | zadania (zip)
 Ćwiczenia 11 | zadanie (zip)
 Ćwiczenia 12 | zadanie (zip)
 Ćwiczenia 13 | zadanie (zip)

PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU .NET

Materiały do wykładu:

 Wykład 1 | slajdy (pdf)
 Wykład 2 | slajdy (pdf)
 Wykład 3 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 4 | slajdy (pdf)
 Wykład 5 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 6 | slajdy (pdf) | materiały (pdf)
 Wykład 7 | slajdy (pdf)
 Wykład 8 | slajdy (pdf)
 Wykład 10-11 | slajdy (pdf)

Materiały do ćwiczeń:

 
 Ćwiczenia 2 | zadania (zip)
 Ćwiczenia 3 | zadania (zip)
 Ćwiczenia 4 | zadania (zip)
 Ćwiczenia 5 | zadanie (zip)
 Ćwiczenia 6 | zadanie (pdf)
 Ćwiczenia 7 | zadania (pdf)
 Ćwiczenia 8 | zadanie (pdf)
 Ćwiczenia 10 | zadania (zip)
 Ćwiczenia 11 | zadania (zip)
 Ćwiczenia 12 | zadanie (zip)
 Ćwiczenia 13 | zadanie (zip)

DYDAKTYKA ALGORYTMIKI I PROGRAMOWANIA

Materiały do wykładu:

MODELE MATEMATYCZNE W INFORMATYCE

Materiały do wykładów:

 Wykład 1 i notatki (zip)
 Wykład 2 (pdf)
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2019 09:22