dr Przemysław Rutka
Adiunkt posiadający stopień naukowy dr - Katedra Modelowania Matematycznego
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: przemyslaw.rutka_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4712-2710