Przemysław Klekot
Specjalista ds. komercjalizacji wiedzy - Dział Komercjalizacji Wiedzy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: przemyslaw.klekot_usun_to@kul.pl