Przemysław Klekot
Przemysław Klekot
Specjalista ds. komercjalizacji wiedzy - Sekcja Komercjalizacji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: przemyslaw.klekot_anti_spam@kul.pl