dr hab. Piotr Telusiewicz
adiunkt - Katedra Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: piotr.telusiewicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1401-7658