2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2014

  • Kryteria doboru odpowiednich zarządzeń przy ograniczaniu władzy rodzicielskiej
    [w:] Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze)

  • 2013

    2011