dr inż. Piotr Szkołut
asystent - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: piotr.szkolut_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8873-1187