2013

Prace licencjackie
 • Budowa, otrzymywanie, właściwości, zastosowanie kwasu alginowego i jego soli
 • Metamateriały - otrzymywanie, właściwości i zastosowanie
 • Teflon: otrzymywanie, zastosowanie, właściwości
 • Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie nanostruktur tytanu i jego stopów
 • Włókno węglowe - otrzymywanie, zastosowanie i właściwości
 • Biomateriały ceramiczne w medycynie

2012

Prace licencjackie
 • Kompozyty cząsteczkowe, wzmacniane włóknami i strukturalnie
 • Właściwości i potencjalne zastosowanie bionanomateriałów
 • Zastosowanie nanotechnologii w leczeniu raka
 • Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie fulerenów
 • Nanorurki węglowe - właściwości , zastosowanie, otrzymywanie
 • Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie nanosrebra oraz nanozłota
 • Kevlar - otrzymywanie, właściwości, zastosowanie
 • Grafen - otrzymywanie, specyficzne właściwości i możliwe zastosowanie
 • Materiały inteligentne