2015

Prace magisterskie
 • Badanie właściwości powierzchni skrobi naturalnej i ekstrudowanej

2014

Prace licencjackie
 • Biokwasy krzemowe
 • Nanowłókna polimerowe - wytwarzanie, właściwości i zastosowanie
 • Nanotechnologia w chorobach nowotworowych
 • Chitozan – otrzymywanie, właściwości i zastosowanie w biotechnologii
 • Roboty medyczne - budowa i zastosowanie
 • Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie polichlorku winylu
 • Zastosowanie bionanomateriałów w stomatologii i protetyce
 • Borowiny - właściwości, otrzymywanie i zastosowanie
 • Nanotechnologia w kosmetologii
 • Nanowłókna polimerowe - otrzymywanie, właściwości i zastosowanie w biotechnologii
Prace magisterskie
 • Badania adsorpcji wybranych jonów na materiale biochar metodą statyczną
 • Wyznaczanie hydrofobowości substancji biologicznie aktywnych metodą RP-HPLC
 • Badania właściwości fizykochemicznych powierzchni czystego i zmodyfikowanego materiału biochar
 • Wyznaczanie hydrofobowości substancji bioaktywnych w oparciu o dane chromatograficzne
 • Badania, właściwości fizykochemiczne wybranych kompozytów
 • Badanie niejednorodności powierzchni czystych i zmodyfikowanych nanorurek węglowych

2013

Prace licencjackie
 • Właściwości i wykorzystanie materiałów inteligentnych w medycynie
 • Cellulit jako problem medyczny i niektóre metody jego badania
 • Zastosowanie hydroksyapatytu i włókien węglowych w procesie rekonstrukcji kości