2016

Prace licencjackie
 • Otrzymywanie i właściwości fulerenów
Prace magisterskie
 • Badanie właściwości fizykochemicznych biochar
 • Wyznaczanie współczynnika retencji w czystej wodzie dla substancji biologicznie aktywnych
 • Wyznaczanie hydrofobowości pestycydów metodą chromatografii cieczowej
 • Adsorpcja substancji smolistych na powierzchni akrylowych protez zębowych osób palących
 • Właściwości fizykochemiczne i przeciwnowotworowe torfu
 • Mikroskopowa i termiczna analiza materiałów wykorzystywanych w stomatologii

2015

Prace licencjackie
 • Witamina C- właściwości, otrzymywanie, zastosowanie
 • Zastosowanie bionanomateriałów w leczeniu nowotworów
 • Kompozyty w lotnictwie i motoryzacji
 • Biofarmaceutyki - leki przyszłości
 • Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniu biologicznych substancji aktywnych
 • Zastosowanie nanotechnologii w ochronie roślin
 • Otrzymywanie i właściwości materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań biodegradowalnych
Prace magisterskie
 • Borowina - rola związków humusowych, właściwości oraz zastosowanie w leczeniu uzdrowiskowym
 • Alginiany - charakterystyka polimeru, właściwości i zastosowanie
 • Biokompatybilne właściwości tytanu i jego stopów oraz ich zastosowanie w medycynie
 • Zastosowanie chromatografii cieczowej w układzie faz odwróconych do wyznaczania hydrofobowości związków aktywnych biologicznie
 • Właściwości fizykochemiczne magnezu i jego związków oraz ich znaczenie dla organizmów żywych
 • Zastosowanie metody QSAR do wyznaczania aktywności biologicznej substancji