2018

Prace magisterskie
 • Zastosowanie chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz do wyznaczania hydrofobowości substancji grzybobójczych
 • Jemioła i jej ekstrakty - właściwości fizykochemiczne oraz zastosowanie w lecznictwie
 • Badania właściwości materiałów węglowych stosowanych do produkcji rusztowań w inżynierii tkankowej
 • Badanie właściwości fizykochemicznych polimerów biodegradowalnych wytwarzanych na bazie skrobi kukurydzianej
 • Wyznaczenie współczynnika retencji w czystej wodzie dla substancji o działaniu bakteriobójczym
 • Badanie właściwości fizykochemicznych powierzchni czystych i zmodyfikowanych nanorurek węglowych

2017

Prace magisterskie
 • Badanie właściwości fizykochemicznych polimerów biodegradowalnych
 • Badanie właściwości fizykochemicznych grafenu
 • Otrzymywanie i badanie właściwości białka AFPs z żyta
 • Badanie właściwości fizykochemicznych kwasów huminowych i fulwowych
 • Badanie właściwości fizykochemicznych materiałów biodegradowalnych otrzymywanych ze skrobi ziemniaczanej

2016

Prace licencjackie
 • Zastosowanie tytanu i jego stopu w biotechnologii medycznej
 • Bionanopolimery stosowane w medycynie, farmacji i stomatologii
 • Nanomateriały w inżynierii tkankowej
 • Właściwości i wykorzystanie materiałów inteligentnych w medycynie
 • Zastosowanie nanocząstek magnetycznych i nanocząstek projektowanych w walce z nowotworem
 • Zastosowanie biomateriałów ceramicznych i metalicznych w ortopedii
 • Zastosowania nanorurek węglowych w medycynie
 • Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie grafenu
 • Nanostruktury węglowe i ich zastosowanie