20142012

 • Studies of Physicochemical Properties and Fractal DimensionsOf MgB(2) Superconductor Surface
  [Badania właściwości fizikochemicznych i współczynników fraktalnych powierzchni nadprzewodnika wysokotemperaturowego MgB2]

  [w:] JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY

 • 2011

 • Thermogravimetry Q-TG Studies of Surafce Properties of Lunar Nanoparticles
  [w:] JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY

 • 2010

 • Preface
  [Wstęp]

  [w:] JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY

 • 2005

 • World of Nanostructures. Surface Properties of Chosen Nanomaterials Determined by Adsorption, Q-TG, AFM and SEM Methods
  [Świat nanostruktur. Właściwości powierzchni wybranych nanomateriałów otrzymane przy pomocy metod adsorpcyjnych, Q-TG, AFM i SEM]

  [w:] JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY

 • 1999

 • Characterization of the Structural and Energetic Heterogeneity of Mesoporous Solid Surfaces From Q-DTG Data
  [Badania niednorodności strukturalnej i energetycznej powierzchni mezoporowatych ciał stałych przy pomocy termograwimetrii Q-TG]

  [w:] JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY